Wetten & Normen

 
De aanwezigheid van een  noodverlichtingsinstallatie voor een gebouw wordt bepaald door twee wetten, namelijk:
 
1. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo; Bouwbesluit 2012)
2. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; Arbobesluit).
 
Op basis van de navolgende normen en richtlijnen kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn voor een noodverlichtingsinstallatie:
NEN-EN 1838
NVFN Praktijkgids
NEN-EN 50171
NEN-EN 50172
NEN-EN-IEC 60598-2-22
NEN-EN 50110-1
NEN 1010
NVBR
NEN-EN-ISO 7010
ISSO Publicatie 79
 
Zie ook FAQ.
 
Verzekeraars
 
Ook verzekeraars stellen tegenwoordig steeds vaker eisen aan de keuring van de electrische installatie. Deze keuring gebeurd op basis van de NEN 101 en de NEN 3140. Noodverlichting is een onderdeel van de electrische installatie.
 
 
Projectering van noodverlichting
 
noodverlichtingOK is naast onderhoud ook gespecialiseerd in de projectering van noodverlichting. 
Graag maken wij met u een afspraak om de uitgangspunten vast te stellen waarna een deskundig advies kan worden gegeven.
 
Verder naar jaarlijks onderhoud >>

Contact: telefoon 020-2050749fax 020-2050784info@noodverlichtingOK.nl