Wat is noodverlichting

                    
 
Een goed functionerende noodverlichtingsinstallatie voorziet in voldoende verlichting om te kunnen vluchten, heeft de juiste vluchtrouteaanduiding om de uitgang te kunnen vinden en blijft minimaal één uur branden na stroomuitval!
 
Noodverlichting is verlichting die beschikbaar is wanneer de netspanning voor de normale verlichting in gebreke blijft. Een noodverlichtingsinstallatie is onder te verdelen in twee groepen, namelijk: noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
 
Noodverlichting dient voor de oriëntatie en geeft daarvoor binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
 
Een vluchtrouteaanduiding geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, de vluchtroute aan, conform de zichtbaarheidseisen als gesteld in het bouwbesluit.
 
Verder naar jaarlijks onderhoud >>

 

De nieuwe pictogrammen conform NEN 3011

 

P51 rechtdoor of naar boven

P52 naar rechts

P53 naar links

P58 naar beneden

 


Contact: telefoon 020-2050749fax 020-2050784info@noodverlichtingOK.nl