Onderhoud

 
Als de spanning uitvalt ....... dan gaat als het goed is de noodverlichting aan. 
 
Om de goede werking van de noodverlichtingsinstallatie te waarborgen moet ten minste eenmaal per jaar een functionele inspectie en adequaat onderhoud plaatsvinden. Deze omvat zowel een visuele inspectie als het testen van de installatie. De regelgeving schrijft dat ook voor.
Uitgangspunt voor het onderhoud is dat de noodverlichting, naar redelijkheid, minimaal nog één jaar de vereiste prestaties moeten kunnen leveren. noodverlichtingOK hanteert de ISSO-publicatie 79 (herziene versie 2010) als adequate methode voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud. 
 
 
 
Preventief onderhoud voorkomt hoge herstelkosten!
 
Het uitvoeren van jaarlijks onderhoud zorgt voor een langere levensduur van uw noodverlichtingsarmaturen. Bijvoorbeeld door een verouderde batterij kan de elektronica defect gaan. Het vervangen van printplaten of complete armaturen is vele malen duurder dan het uitvoeren van jaarlijks onderhoud. Door preventief onderhoud verlaagt u de Total Cost of Ownership en zorgt u voor een veilige vluchtwegaanduiding in uw gebouw. 
 
 
Functionele inspectie en adequaat onderhoud, wat betekent dat?
 
De volgende punten worden uitgevoerd bij een controle op basis van de ISSO-publicatie 79 (herziene versie 2010):
 
Algemeen deel inspectie
    Opname algemene gegevens opdrachtgever en gebouw
    Is er een goedgekeurd ontwerp van de noodverlichting (tekening)?
    Inspectie op positionering en vluchtwegaanduiding
    Vaststellen laatste controledatum
 
Inspectie van armaturen
    Controle op beschadigingen, vervuiling en veroudering
    Controle op foutmeldingen
    Functietest op autonomie (brandduur op batterij), luminantie en responstijd
 
Onderhoud van armaturen
    Vervanging lichtbron (indien van toepassing) (FL buis 1x per jaar, LED 1x per 8 jaar)
    Vervanging batterij (indien van toepassing)
    Testen na vervanging lichtbron/batterij
 
Afronding controle
    Rapportage inspectie en onderhoud (statusoverzicht c.q. logboek)
 
 
Wat kunnen de gebreken zijn aan een noodverlichtingsinstallatie?
 
Algemeen deel inspectie
    Een noodverlichtingarmatuur hangt op de verkeerde positie, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing
    Een noodverlichtingarmatuur heeft een verkeerd pictogram
    De noodverlichtingsinstallatie wordt niet jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden en vastgelegd in een logboek 
 
Inspectie van armaturen
    Krassen in de lichtdoorlatende kap kunnen de lichtopbrengst verminderen
    Stof of aanslag kan de functie van het armatuur beperken
    De FL buis is stuk
    De batterij lekt of is verouderd
    De brandduur van de batterij is onvoldoende (minimaal 1 uur)
    De luminantie is onvoldoende (niet goed zichtbaar)
    Oververhitting van componenten
 
Batterijen
 
De levensduur van batterijen voor noodverlichting is 4 jaar (vergelijkbaar met een mobiele telefoon). Daarna kan niet worden gegarandeerd dat de batterijen nog voldoende functioneel zijn om de noodverlichting 1 uur te laten branden bij stroomuitval. Op de batterijen van VanLien zit 4 jaar garantie.
De levensduur van 4 jaar geldt indien de batterijen 1x per jaar worden ontladen. Dat kan handmatig bij armaturen zonder zelftest en gebeurd automatisch bij armaturen met een zelftest. Indien de batterijen niet jaarlijks worden onderhouden dan dienen de batterijen om de 3 jaar te worden vervangen (zie ook www.vanlien.nl/pub/nl/onderhoudsadviezen).
 
Onderhoudsinterval
 
De onderhoudsinterval voor het preventief vervangen van componenten van noodverlichtign staat weergegeven in tabel 6.1 van de ISSO-publicatie 79.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.1 Onderhoudsinterval componenten noodverlichting (ISSO-publicatie 79 herziene versie 2010)
         
Onderdeel   Controle Vervangen preventief Opmerkingen
Armatuur   Visueel/werking 16e jaar na plaatsing / ingebruikname Raadpleeg fabrikant
Lichtbron FL Fluorescentie 8W Werking 1 jaar na plaatsing / in gebruik Raadpleeg fabrikant
(bij continu gebruik) Compact fluorescentie Werking 1 jaar na plaatsing / in gebruik Raadpleeg fabrikant
  LED Werking 8 jaar na plaatsing / in gebruik Raadpleeg fabrikant
Lichtbron FL Fluorescentie 8W Werking 4-5 jaar na plaatsing / in gebruik gelijk met accu
(1 uur gebruik p/j) Compact fluorescentie Werking 4-5 jaar na plaatsing / in gebruik gelijk met accu
  LED Werking 16 jaar na plaatsing / in gebruik Zie armatuur
Batterij in armatuur (decentraal) Werking 4 jaar na productie batterij Raadpleeg fabrikant
Batterij in voedingskast (centraal) Werking 4 of 10 jaar na productie batterij Raadpleeg fabrikant
Electronica (VSA/LED)   Werking 8 jaar na plaatsing / in gebruik 8 jaar na plaatsing / in gebruik
 
 
 

Meting verlichtingssterkte (lux)

Ook voor het meten van de verlichtingssterkte (lux) kunt u bij noofverlichtingOK terecht. Met de juiste apparatuur brengen wij de verlichtingssterkte van de noodverlichting deskundig in beeld.

De verlichtingssterkte is de maat voor de hoeveelheid lichtstroom die op een bepaald oppervlak neerkomt. 

 


Contact: telefoon 020-2050749fax 020-2050784info@noodverlichtingOK.nl